Pedagogisk dokumentation

 
 

Nedan kan du ladda ner en handbok och modeller i pedagogisk dokumentation som är skriven för alla som jobbar med småbarn och småbarnspedagogik inom dagvården.

Utbildningsstyrelsen har i oktober 2016 fastställt Grunderna för planen för småbarnspedagogik, där pedagogisk dokumentation ingår.

 
 
 
 
 

Modeller

 

Länk till Grunderna för planen för småbarnspedagogik:

https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/grunderna-planen-smabarnspedagogik